Ansvar

Leveringsforhold:

I tilfælde af strejke, lockout eller anden arbejdsstandsning, uvejr, ulykkestilfælde, havari , som forhindrer eller vanskeliggør levering eller afhentning af udstyret, udsættes levering eller afhentning, uden ansvar for udlejer så længe denne tilstand varer.

Ansvar:

Lejeren har hele ansvaret for det lejede under hele udlejningsperioden og indtil afhentning er sket. I tilfælde af at udstyret opstilles i telt har lejeren pligt til at holde sig orienteret om vejr-/vindforhold. I kraftig blæst eller storm, skal udstyret være under konstant opsyn. Det lejede udstyr må under ingen omstændigheder udsættes for vand/fugt. Bortkommet, stjålet eller beskadiget materiel erstattes af lejeren til gældende dagspris. Lejer må kun nedtage udstyret efter aftale med udlejer.